PODMÍNKY ÚČASTI NA KEMPU

 

 • Podmínkou účasti na kempu je vyplnění a odeslání přihlášky Vašeho syna či dcery, ročníků narození 2002 - 2009 a zaplacení účastnického poplatku. Informace o stavu Vaší přihlášky a splnění podmínek pro účast na kempu naleznete v odkazu SEZNAM ÚČASTNÍKŮ u příslušného turnusu, který je pravidelně aktualizován.
 • Neposíláme potvrzující e-mail, vše probíhá automaticky a můžete Vaše přihlášení sledovat na našich stránkách.
 •     1. informace o účastníku jsou zapsány do tabulky.
 •     2. po zaplacení se v kolonce podmínky účasti objeví - splněno.

... ... ... Jak zaplatit  ??? - více na www.fk-tomasepolacha.cz/prihlaska/cena-a-uhrada-kempu/

 • Po splnění podmínek pro účast na kempu obdrží každý účastník před zahájením podrobné informace spojené s kempem. Podmínkou pro nástup na kemp je také předložení průkazu zdravotního pojištění (popř.kopie), vyplněný list účastníka kempu a zdravotní list - tyto dokumenty si převezmeme při předání Vašeho dítěte na začátku kempu. (PŘIHLÁŠKA - DOKUMENTY ke stažení)

Pro uskutečnění kempu je nutný minimální počet 20 účastníků jednoho turnusu. Maximální počet účastníků jednoho turnusu je 40. V případě, že bude turnus naplněn, budou mít v účasti přednost ti, kteří splní dříve podmínky, nerozhoduje termín přihlášení na kemp, ale zaplacení..

(Pro ty, kdo se  dostanou za tuto kvótu, budou zařazeni na listinu náhradníků a o jejich účasti budeme informovat mailem.)

 

 • SOUHLAS S KEMPOVÝMI PODMÍNKAMI

Podmínkou účasti na kempu je souhlas zákonného zástupce, že souhlasí s níže uvedenými přihlašovacími a platebními podmínkami, zejména

 • s uvedním osobních udajů uvedených v přihlášce k evidenci pořadatele
 • s případným sdělením těchto údajů třetí osobě, která působí v oblasti tělovýchovy a sportu, čí výchovně pedagogické činnosti
 • se storno podmínkami vypsanými pořadatelem
 • s využitím fotografií a videa z kempů pro potřeby pořadatele a pro zaznamenání průběhu kempu, jako info pro rodiče

 

 • Prohlášení zákonného zástupce

Zákonný zástupce podepíše prohlášení o zdravotním stavu dítěte (které naleznete v sekci PŘIHLÁŠKA - DOKUMENTY - Zdravotní list) a o tom, že své dítě informoval o případném vyřazení z kempu, v případě nevhodného chování.

List účastníka a zdravotní list si vytiskněte, vyplňte a přivezte spolu s dítětem k nám na kemp !

 

 • Seznam doporučených věcí

Tento bude uveden v sekci  SEZNAM DOPORUČENÝCH VĚCÍ

 

Právo na rozmístění účastníků při ubytování

Organizátor si vyhrazuje právo na rozmístění dětí do pokojů. Požadavky na ubytování jsou určovány dle ubytovací kapacity. Případné požadavky budou brány v úvahu, ale nezaručuje, že budou zcela respektovány. Je vhodné tyto případné žádosti uvést do přihlášky.